LƯU Ý : Từ 0h 22/9/2020 khi hội viên cần người khác nạp tiền giùm bắt buộc phải ghi nôi dung chuyển khoản là tên đăng nhập tài khoản game của mình,nếu không có nội dung chuyển khoản là tên đăng nhập tài khoản game thì lệnh nạp sẽ không được thông qua, khi muốn nhận lại hóa đơn cần dùng đúng tên đăng nhập có họ tên chuyển khoản giùm đó mới nhận lại được. xin cảm ơn !!!      

24/09/2020

87236

Poker

Chơi cùng với hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu từ hơn 50 quốc gia khác nhau, tổng giải thưởng được đảm bảo hơn $100,000 cho các giải đấu chuyên nghiệp mỗi ngày.
Đăng ký ngay

KLAS Poker

Chơi cùng với hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu từ hơn 50 quốc gia khác nhau, tổng giải thưởng được đảm bảo hơn $100,000 cho các giải đấu chuyên nghiệp mỗi ngày.
Đăng ký ngay

POKER

Chơi cùng với hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu từ hơn 50 quốc gia khác nhau, tổng giải thưởng được đảm bảo hơn $100,000 cho các giải đấu chuyên nghiệp mỗi ngày.
Đăng ký ngay

PC DOWNLOAD

Bấm vào đây

MAC DOWNLOAD

Bấm vào đây

MOBILE DOWNLOAD

Bấm vào đây